Algemene voorwaarden

Maak nu een afspraak
Aanmelding, verwijzing & directe toegankelijkheid fysiotherapie

U kunt zich op diverse manieren aanmelden bij Medi Fysio Kaatsheuvel. Dit kan op verwijzing van uw huisarts, specialist of andere medici. Ook kunt u bij Medi Fysio Kaatsheuvel gebruikmaken van directe toegankelijkheid voor fysiotherapie. Dit betekent dat u zonder verwijzing en op eigen initiatief een afspraak kunt maken bij Medi Fysio Kaatsheuvel. Bij de 1e aanmelding zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen middels identiteitsbewijs, ook verzoeken wij u een handdoek mee te nemen.

 

Vergoeding voor fysiotherapie

Vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Ook is het afhankelijk van het type klacht waar u voor komt. Dit betekent in het kort: – Niet chronische klachten

 • worden vergoedt vanuit uw aanvullende verzekering indien u deze heeft
 • bij onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering dient u zelf het resterende deel van het bedrag wat verzekering niet dekt te betalen
 • bij geen aanvullende verzekering dient u deze zelf te betalen

– Chronische klachten (chronische lijst Borst) (besluit zorgverzekering (BZV)

 • eerste 20 behandelingen (2013) worden vergoedt vanuit uw aanvullende verzekering indien u deze heeft
 • bij onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering dient u zelf het resterende deel van het bedrag wat verzekering niet dekt te betalen
 • bij geen aanvullende verzekering dient u de eerste 20 behandelingen zelf te betalen
 • overige behandelingen bij meer dan 20 zittingen worden vergoedt vanuit uw basisverzekering
 • let op: Wanneer u vanuit de basisverzekering vergoed wordt kan het zijn dat uw eigen risico wordt aangesproken

U bent zelf verantwoordelijk voor kennis van verzekerings- en betalingsvoorwaarden en wanneer verzekeringstegoeden worden overschreden. Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent ontvangt u een particuliere factuur van ons.

Behandelafspraken maken en wijzigen

U kunt telefonisch afspraken maken en/of wijzigen. Wij verzoeken u tenminste 24 uur van te voren uw afspraak af te melden, indien u niet tijdig afbelt zijn wij genoodzaakt u de zitting in rekening te brengen.

 

Behandeling door collega / waarnemer

Bij afwezigheid van uw vaste therapeut kan het zijn dat zijn werkzaamheden door een andere fysiotherapeut worden waargenomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Gebruik maken faciliteiten Medi Fysio Kaatsheuvel
 • wij verzoeken u de oefenruimte te betreden met schone (sport-) schoenen
 • Medi Fysio Kaatsheuvel is niet verantwoordelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of andere die praktijk betreden
 • het gebruik van apparatuur geschiedt op eigen risico en enkel met toestemming van de therapeut

 

Patiëntendossier en rapportage naar huisarts of specialist

Het patiëntendossier voldoet aan de eisen volgens Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WBGO) en de Wet Persoonsregistratie. Zowel behandeling als patiëntendossier wordt bijgehouden volgens kngf-richtlijn verslaglegging. U kunt op aanvraag uw dossier inzien, ook kan de therapeut deze voor behandeldoeleinden overleggen aan huisarts of specialist in overleg met u.

 

Klachtenregeling

Medi Fysio Kaatsheuvel is aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Door hen en onze kwaliteitsstandaarden te hanteren streven wij ernaar een zo een goed mogelijke behandeling te bieden. Mocht u klachten en of bezwaren hebben jegens Medi Fysio Kaatsheuvel en levert een gesprek of bemiddeling niet voldoende resultaat op. Dan kunt u een klacht of bezwaar indienen bij het informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

 

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Amerikastraat 14
5171 PL Kaatsheuvel

Openingstijden:

Ma tot do 08:00 - 20:00
Vr 08:00 - 17:00