Vergoeding & tarieven

Maak nu een afspraak
Betalingsvoorwaarden
  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Medi Fysio Kaatsheuvel.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welk niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening gebracht worden.
  • Behandelingen welk niet voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komt zal aan u persoonlijk gefactureerd worden, en dient door u binnen onderstaand betalingstermijn voldaan te worden.
  • Betaling voor de diensten van Medi Fysio Kaatsheuvel dient na factuurdatum binnen 14 dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treed verzuim in en staat het Medi Fysio Kaatsheuvel vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Benieuwd hoeveel behandelingen u in uw aanvullende pakket heeft? Zie hieronder:

Deze vergoeding tool wordt verzorgd door Zorgpremies.nl

  Tarieven Fysiotherapie Medi Fysio Kaatsheuvel

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE 2024
Prestatie Tarief
Screening, intake en onderzoek € 50,-
Zitting fysiotherapie in praktijk € 42,50,-
Zitting fysiotherapie aan huis van patiënt € 60,-
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis van patiënt € 70,-
Zitting manuele therapie in praktijk € 55,-
Zitting manuele therapie aan huis van patiënt € 70,-
Fysiotherapeutische rapportage € 60,-
Verstrekte verband- en hulpmiddelen fysiotherapie € 11,-
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie ( no-show ) € 42,50,-
Behandeling sportmassage 30 minuten particulier € 42,50,-
Behandeling sportmassage 60 minuten particulier € 85,-
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.
Wat betekent dit voor uw gegevens bij Medi Fysio Kaatsheuvel?
Lees het hier: Privacy Verklaring MediFysioKaatsheuvel B.V Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, stuur dan een email naar info@medifysiokaatsheuvel.nl

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

 

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Amerikastraat 14
5171 PL Kaatsheuvel

Openingstijden:

Ma tot do 08:00 - 20:00
Vr 08:00 - 17:00